Honey och Nick på utställningar

Honey var på utställning i Alfta den 8:e Juli och Nick var på utställning i Möklinta idag och det gick mycket bra för båda två!

Twisted Tail’s Sweet Narbona (Honey): BIR och Cert, domare var Marianne Holm

Twisted Tail’s Black Nick (Nick): BIR, HP och BIG 2:a, domare var Marita Östlund-Holmsten

Kommentera